17. september 2013
Salgsdirektør John Henriksen, TDV Erhverv
17. september 2013
Branchedirektør Lars William Wesch, DI Handel
17. september 2013
Christina Villefrance Møller, DI