19. december 2019
På workshoppen Grønt Idélaboratorium var virksomheder...